Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Parasal Sınırlar.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Parasal Sınırlar.

https://www.resmigazete.gov.tr/

Döner Sermayeli İşletmelerde E-Fatura Uygulaması

Döner Sermayeli İşletmelerde E-Fatura Uygulaması

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “