28 Mayıs 2018

Gösterim: 1173

AKADEMİK PERSONELİN YAPACAĞI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ HAKKINDA

Döner Sermaye İşletmesinin tabii olduğu mevzuatlar gereği, Üniversitemiz öğretim elemanlarının faaliyet alanları kapsamında (Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Madde-5) kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere talepleri doğrultusunda  yapacakları döner sermaye işleri (proje, kurs, seminer, analiz, danışmanlık vs..) öncesinde bağlı bulundukları birim yetkilisinin onayına müteakip, Üniversite Yürütme Kurulu’nda görüşülmek üzere Rektörlük Makamına sunulması gerekmektedir. Bu nedenle, yapılacak işlemlerde ortaya çıkabilecek aksaklık ve mağduriyetlerin önlenebilmesi için yukarıda açıklanan hususlara özen gösterilmesi hususu bilgilerinize sunulur.