25 Mayıs 2018

Gösterim: 2142

Taşınır İşlemleri

Taşınır işlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bu nedenle, döner sermaye taşınır işlemleri anılan Yönetmelik ve diğer ikincil mevzuatına uygun olarak yapılacaktır.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 28/08/2008 tarih ve B.07.0.MGM.0.23/115-13015 sayılı “Stok kayıt işlemleri” konulu genel yazısının üçüncü fıkrasında, “Döner Sermayeli İşletmelerce bildirilen stok çıkışlarının 1 (Bir) ayı geçmemek üzere Harcama Yetkilileri tarafından belirlenen sürede kayıtlara alınmasının uygun ve gerekli olduğu” bildirilmektedir.