26 Mayıs 2018

Gösterim: 2128

Diğer Mevzuatlar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu için Tıklayınız...

2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik için Tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik için Tıklayınız...

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği için Tıklayınız...

Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği için Tıklayınız...

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu için Tıklayınız...

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu için Tıklayınız...

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu için Tıklayınız...

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun için Tıklayınız...

6245 Sayılı Harcırah Kanunu için Tıklayınız...