28 Mayıs 2018

Gösterim: 1126

FATURA DÜZENLENMESİ HAKKINDA

Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından döner sermaye yönetmeliği çerçevesinde yapılan hizmetin karşılığı olarak İşletme Müdürlüğümüzün banka hesabına yatırılan paralar için 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 31.maddesi gereği, hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami (7) yedi gün içinde fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Kişi veya kuruluşlar tarafından İşletme Müdürlüğümüzün banka hesabına yatırılan paralar için düzenlenen dekontlarda, ödeme yapan özel ve tüzel kişilerin fatura bilgileri ve posta adresleri ve yapılan hizmetin niteliği bulunmadığı için fatura düzenlenmekte ve teslim edilmesinde sorun yaşanmaktadır.

Adı geçen kanunun ilgili maddesi gereği cezai müeyyide ile karşılaşılmaması için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün banka hesabına yatırılan paralara ait özel ve tüzel kişilerin fatura bilgileri ile açık adresinin hizmeti yapan öğretim elemanı tarafından İşletme Müdürlüğümüze bildirilmesi veya hizmet karşılığı para yatıran özel ve tüzel kişilerin faturalarını talep etmesi gerekmektedir.